Çevre ve Sağlık Faktörü

İnsanlık tarihinin son dönemlerine baktığımız zaman görülmektedir ki, gerek ülkelerin ulusal programlarında, gerekse uluslararası platformlarda hareket eden kurum kuruluş ya da organizasyonlarda çevre ve çevre faktörü olmaz ise olmaz olan unsurların başında yer almaktadır. Doğanın kendisi bizzat insanoğlu tarafından doğal parklar, doğal ürünler, doğal yaşam başlıkları altında koruma altına alınmaktadır.

Çünkü, çevrenin yarın faktöründe sağlığın birincil ve elzem gereği olarak değerlendirilmektedir.

Doğada her şey var!

Bir etobur canlının doğada var olan çeşitli ot ve bitkileri keşfederek onları yemesinin nedeni açlığını gidermesi değildir. Evcil hayvan sahiplerinin de tespit ettiği üzere, hayvanlar, doğada kendileri için var olan her türlü gereksinimlerini tespit etme ve onları elde ederek ihtiyaçlarını giderme sistemleri ile donanımlıdırlar.

Aslında çevreye karşı duyarlı ve çevre faktörünün önemi konusunda merak ve bilgi sahibi olan herkesin kolaylıkla görebileceği ve idrak edebileceği üzere, çevre faktörünün önem arz etmesi, çözümlerin laboratuvarlardan ziyade doğada var olduğu gerçeğinin de anlaşılmasıdır.

Green İlaç, bu gerçekleri sadece idrak edip kendine hedef almakla kalmayıp, bu gerçeklerin pozitif ve yararlı sonuçlarını sizlere sunmak üzere girişimlerde bulunan, çevre ve çevrenin öneminin doğal sonuçlarını size taşıyan bir kurumdur.